Jarmila  Kultová
vedení účetnictví, daně a poradenství
Vedení
účetnictví
a poradenství

ÚVODNÍ STRÁNKA

Finance

Vítejte na internetových stránkách firmy Jarmila Kultová. Již od roku 1994 se zabýváme kompletním a profesionálním zpracováním nyní daňové evidence i účetnictví (dříve jednoduchého i podvojného účetnictví), zpracováním daňových přiznání, celé soustavy přímých i nepřímých daní a účetním poradenstvím. I Vám můžeme tyto služby nabídnout a to za více než přijatelnou cenu!

Naši zákazníci jsou z řad samostatných živnostníků, podnikatelů, ale také obchodní společnosti s desítkami zaměstnanců. Účetní služby poskytujeme jak subjektům s českými vlastníky, tak s částečnou nebo úplnou spolúčastí v zahraničí (např. z Holandska a Německa).

NAŠE SLUŽBY

Naše služby lze rozdělit do několika základních kategorií:

Zpracování účetnictví

Vedení kompletní účetní agendy, zpracování mezd, skladů apod. pro živnostníky, právnické osoby a jiné organizace (bytová družstvá atd.).

Daňové, ekonomické a účetní poradenství

Pro naše klienty poskytujeme ucelené ekonomické poradenství a konzultace k daňové optimalizaci tak, aby zákazník měl nejen účetnictví zcela v pořádku, ale aby ve výsledku zaplatil co nejmenší daně s využitím všech legálních prostředků ke snížení daňové zátěže.

Daňová přiznání

Na základě zpracovaného účetnictví vytvoříme a podáme daňové přiznání k různým typům daní. Pro fyzické osoby nepodnikatele vypracujeme přiznání k dani z příjmů na základě jednorázově dodaných dokladů, opět s využitím veškerých zákonných možnosti ke snižení daňové povinnosti.