Jarmila  Kultová
vedení účetnictví, daně a poradenství
Vedení
účetnictví
a poradenství

DANĚ A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání

V průběhu roku i na konci účetního období na základě zpracovaného účetnictví zpracujeme, zkonzultujeme a odevzdáme všechny typy daňových přiznání.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

Na základě dodaných podkladů zpracujeme daňové přiznání pro podání na finanční úřad. Daňové přiznání bude zpracováno vč. poradenství a daňové optimalizace pro maximální snížení daňové zátěže našeho klienta.
Klientovi můžeme zpracovat následující daňová přiznání:

  • daň z příjmů,
  • daň z nemovitostí a převodu nemovitostí,
  • daň dědická a darovací.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ PRO PODNIKATELE A FIRMY

Pro fyzické osoby podnikatele i firmy všech právních forem zpracujeme daňová přiznání na základě námi zpracovaného účetnictví. Výčet daňových přiznání obsahuje:

  • daň z příjmů,
  • daň z přidané hodnoty,
  • silniční daň,
  • daň z nemovitostí a převodu nemovitostí,
  • daň darovací,
  • daň spotřební.