Jarmila  Kultová
vedení účetnictví, daně a poradenství
Vedení
účetnictví
a poradenství

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Poradenství

Naše firma poskytuje všem organizacicím a osobám, a to nejen z řad našich zákazníků, účetní, daňové a ekomocké poradenství. Naše dlouholetá zkušenost v účetní a ekonomické oblasti spolu se sledováním aktálního vývoje legislativy nám umožňuje poskytovat konzultace v nejlepším zájmu našeho zákazníka.

Naprostou samozřejmostí našeho poradenství je maximální daňové optimalizace s cílem co možná nejmenších daní, které musí náš zákazník odvést státu, a to s využitím všech možných zcela legálních možností pro daňovou optimalizaci.

Všichni naši pracovníci jsou pravidělně proškolovány v souvisejících předpisech, aby znalosti odpovídali nejnovějšímu vývoji v legislativě. Samozřejmostí je dostupnost aktuální literatury i s výkladem specialistů v daném oboru, neboť tak lze předejít potencionálním problémům při výkladu práva.

KONKTRÉTNÍ NABÍDKA PORADENSTVÍ:

  • poradenství ohledně založení společnosti nebo zřízení živnosti,
  • pracovně-pravní problematiky, zejména pracovních smluv, a praktické stránky zaměstnávání,
  • poradenství ohledně daní a maximální daňové optimalizace,
  • poradenství k ukončení podnikání právnických i fyzických osob, vč. možnosti likvidace podniku,
  • poradenství obecně-ekonomické,
  • poradenství obecně-účetní.