Jarmila  Kultová
vedení účetnictví, daně a poradenství
Vedení
účetnictví
a poradenství

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Finance

Naše firma poskytuje komplexní účetní služby v systému daňové evidence i účetnictví (dříve podvojného účetnictví) pro všechny typy právnických i fyzických osob. V praxi to znamená veškeré úkony od registrace osoby na úřadech, pojišťovnách, vedení účetnictí, podávání daňových přiznání,

Účetnictví zpracováváme průběžně tak, jak nám klient dodává účetní poklady, abychom byli schopni včas a v zákonných termínech zpracovat daňová přiznání (zejména k DPH) a klientovi můžeme v dohodnutých intervalech poskytovat informace založené na účetních datech ke správným podnikatelských rozhodnutím.

Všichni naši pracovníci jsou pravidělně proškolovány v souvisejících předpisech, aby znalosti odpovídaly nejnovějšímu vývoji v legislativě. Samozřejmostí je dostupnost aktuální literatury i s výkladem specialistů v daném oboru, neboť tak lze předejít potencionálním problémům při výkladu práva. Součástí nabídky našich služeb je i poradenství v účetní, ekonomické i daňové oblasti. Více informace na v sekci Poradenství.

Komplexní nabídka služeb obsahuje:

DAŇOVÁ EVIDENCE

Pro klienty s daňovou evidencí nabízíme všechny služby počínají registrací podnikatelského subjektu na všech relevantních úřadech (finanční úřad, správa sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny atp.). Mezi další základní služby patří:

 • účtování účetních dokladů,
 • vystavování faktur vydaných,
 • účtování DPH,
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku,
 • vedení skladové evidence,
 • kompletní zpracování mzdového účetnictví,
 • vypracování přehledů majetku, pohledávek a závazků,
 • vypracování přehledů o příjmech a výdajích,
 • vypracování daňového přiznání k daní z příjmů a DPH,
 • vytvoření účetních knih (pokladní kniha, peněžní deník a další),
 • vypracování statistikcých výkazů,
 • komunikace s veškerými úřady (zasílání všech výkazů),
 • zajištění zastoupení při kontrolách (z finančního úřadu, pojišťoven, správy sociálního zabezp.,
 • ad-hoc výkazy podle požadavků klienta.

ÚČETNICTVÍ (dříve podvojné účetnictví):

Pro klienty, kteří vedou klasické účetnictví, nabízíme všechny služby počínají registrací podnikatelského subjektu na všech relevantních úřadech (finanční úřad, správa sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny atp.). Mezi další základní služby patří:

 • účtování účetních dokladů,
 • vystavování faktur vydaných,
 • účtování DPH,
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku,
 • vedení skladové evidence,
 • kompletní zpracování mzdového účetnictví,
 • vypracování přehledů majetku, pohledávek a závazků,
 • vypracování přehledů o příjmech a výdajích,
 • vypracování daňového přiznání k daní z příjmů a DPH,
 • vytvoření výkazu zisku a ztráty (výsledovky),
 • vytvoření účetních knih (pokladní kniha, peněžní deník a další),
 • vypracování statistikcých výkazů,
 • založení účetních výkazů do obchodního rejstříku,
 • zpracování a odevzdání souhrnného hlášení,
 • komunikace s veškerými úřady (zasílání všech výkazů),
 • zajištění kontrol (z finančního úřadu, pojišťoven, správy sociálního zabezp.,
 • ad-hoc výkazy podle požadavků klienta.

DALŠÍ SLUŽBY:

Kromě výše uvedených specifických služeb v oblasti účetnictví ještě rádi poskytneme:

 • sepisovaní smluv (pracovně-právní, dodavatelsko-odběratelské apod.),
 • účetní poradenství,
 • vymáhání pohledávek,
 • likvidaci obchodních společností,
 • zpracování finančních analýz.